Uvjeti korištenja

Korištenjem web aplikacije Fis Office (u daljnjem tekstu Aplikacija) i internetske stranice www.fisoffice.hr (u daljnjem tekstu Web stranica), razvijene od strane tvrtke Raverus d.o.o., svaka osoba koja se registrirala i otvorila svoj korisnički profil ("Korisnik") je suglasna da će kroz cijelo vrijeme korištenja Aplikacije i Web stranica poštivati ovdje navedene uvjete korištenja. Povreda bilo kojeg dijela uvjeta korištenja može rezultirati ukidanjem korisničkog računa.

Predmet uvjeta korištenja
Predmet ovih uvjeta korištenja je skup usluga koje Raverus d.o.o. nudi svojim korisnicima putem web aplikacije Fis Office, a uključuju:

 • • izdavanje računa u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji u prometu gotovinom (u aplikaciji u dijelu Računi)
 • • storniranje računa u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji u prometu gotovinom (u aplikaciji u dijelu Računi)
 • • izdavanje ponuda/predračuna (u aplikaciji u dijelu Ponude)
 • • slanje računa i ponuda na ispis na uredski pisač koji podržava ispis na A4 ili A5 format papira
 • • izvoz ponuda i računa u podržane formate – pdf, xls, xsls, rtf, html
 • • administraciju baze klijenata (u aplikaciji u dijelu Klijenti) i cjenika (u aplikaciji u dijelu Katalog usluga i proizvoda)
 • • administraciju korisničkog profila (u aplikaciji u dijelu Postavke)
 • • pretraživanje i filtriranje podataka
 • • izradu izvještaja i pregleda poslovanja (u aplikaciji u dijelu Početna strana)
 • • sigurnosnu kopiju podataka
 • • tehničku i korisničku podršku
 • • nadogradnje sustava u skladu s eventualnim zakonskim promjenama, kao i nadogradnje sustava sukladno potrebama daljnjeg razvoja oAplikacije
Uvjeti otvaranja korisničkog profila
 • • Za rad u Aplikaciji potreban je pristup internetu bilo kojeg operatora. Pristup internetu i dostupnost internetske mreže nisu dio usluge koju pokriva Aplikacija.
 • • Korisnički profil može registrirati svaka punoljetna fizička ili pravna osoba popunjavanjem točnih i istinitih podataka u dijelu Web stranice Prijava / Registracija novih korisnika. Otvaranje korisničkog profila se ne naplaćuje i ne obavezuje korisnika na buduće plaćanje pretplate.
 • • Jedan poslovni subjekt (pravna ili fizička osoba porezni obveznik) s jednim OIB-om može imati samo jedan korisnički profil. Dodatni profil se naplaćuje prema važećem cjeniku.
 • • Jedan poslovni subjekt može imati više korisnika Aplikacije (zaposlenika koji izdaju račune) pri čemu nositelj profila (korisnik koji se prvi registrirao kao novi korisnik) svakom korisniku Aplikacije dodjeljuje njegovo korisničko ime i zaporku u dijelu Aplikacije Postavke / Korisnički profil / Administracija korisnika. Nositelj profila je dužan upoznati svakog dodatnog korisnika Aplikacije s ovim uvjetima korištenja pri čemu se obveza poštivanja uvjeta korištenja prenosi i na tu osobu.
 • • Korisnik se obavezuje upisati točne, potpune i istinite podatke koji su potrebni za registraciju i otvaranje korisničkog profila.
 • • Korisnik je odgovoran za točnost upisanih podataka kao i za zaštitu svojih podataka za prijavu u korisnički profil (korisničko ime i zaporka).
 • • Raverus d.o.o. zadržava pravo odbiti otvaranje novog korisničkog profila osobama koje su tijekom prijašnjeg pretplatničkog odnosa na bilo koji način zloupotrijebile Aplikaciju i Web stranicu ili ako postoji opravdana sumnja da osoba ima namjeru zloupotrijebiti Aplikaciju i Web stranicu.
Probni profil
 • • Probni profil traje najviše 30 dana od dana registracije. U probnoj verziji, računi i ponude na sebi sadržavaju jasnu naznaku da su izrađeni u probnoj verziji. U probnoj verziji korisniku nije omogućeno spajanje s Poreznom upravom.
Aktivacija probnog profila
 • • Korisnik može u bilo kojem trenutku zatražiti aktivaciju svojeg probnog profila odabirom plana pretplate u dijelu Aplikacije Postavke / Korisnički profil.
 • • Korisnik će na svoju e-mail adresu koju koristi kao svoje korisničko ime za pristup Aplikaciji u najkraćem mogućem roku zaprimiti službenu ponudu za odabrani plan pretplate sa svim potrebni podacima za uplatu.
 • • Za aktivaciju probnog profila, korisnik u trenutku uplate prve pretplate mora imati otvoren svoj probni korisnički profil.
 • • Korisnik je dužan u početnim postavkama Aplikacije upisati ispravan OIB poslovnog subjekta koji će izvršavati uplate za odabrani plan pretplate kao i istinite, točne i potpune ostale podatke koji se odnose na poslovni subjekt i operatere (osobe koje izdaju račune).
Fiskalizacija
 • • Fiskalizacija je omogućena samo korisnicima koji imaju aktivnu pretplatu.
 • • Aplikacija podržava i naknadnu fiskalizaciju računa prema propisanim pravilima naknadne fiskalizacije
 • • Na fiskalizaciju se šalju samo oni računi kojima se način plaćanja prema zakonu smatra gotovinskim prometom (novčanice, kartice, ček i ostalo). Na fiskalizaciju se ne šalju transakcijski računi (uplate na žiro račun / virmani).
 • • Korisnik je, za potrebe fiskalizacije, dužan samostalno predati u Finu zahtjev za produkcijskim certifikatom za fiskalizaciju, preuzeti datoteku FISKAL 1.p12 s Fininog portala i pohraniti je na sigurnu lokaciju na svojem računalu.
 • • Korisnikov certifikat je njegov digitalni potpis pa s time i vrlo povjerljiva informacija zbog čega Aplikacija podržava pohranu datoteke FISKAL 1.p12, ali ne i lozinke certifikata kojom korisnik potvrđuje svoj identitet. Korisnik svakim upisom lozinke certifikata daje suglasnost da se račun pošalje na fiskalizaciju i da se pri tome koristi njegov digitalni potpis.
 • • Korisnik je dužan samostalno napisati svoj interni akt (odluku o slijednosti brojeva računa) i odluku o blagajničkom maksimumu.
Plaćanje pretplate i pristup podacima
 • • Korisnik postaje aktivni pretplatnik od datuma prve aktivacije profila (prve uplate odabranog paketa pretplate). Prvi dan aktivacije profila je ujedno i dan u mjesecu prema kojem se obračunava buduća pretplata.
 • • Aktivni pretplatnik ima obvezu neprekinutog plaćanja odabranog plana pretplate bez obzira je li u određenom razdoblju Aplikaciju zaista i koristio.
 • • Korisnik je dužan prije isteka trenutne pretplate zatražiti ponudu za uplatu pretplate za idući period i istu uplatiti do isteka tekuće pretplate kako bi si osigurao neprekinuti rad u Aplikaciji. Ponuda se može zatražiti u dijelu Aplikacije Postavke / Korisnički profil.
 • • U slučaju neplaćanja pretplate, Raverus d.o.o. zadržava pravo uskratiti Korisniku dio funkcionalnosti (kao što je izrada novih računa i ponuda) sve do podmirenja svih obveza za pretplatu.
 • • Za posljedice koje Korisnik može imati u slučaju uskraćivanja dijela funkcionalnosti, Raverus d.o.o. neće snositi nikakvu odgovornost.
 • • Korisnik će u slučaju uzastopnog neplaćanja pretplate moći određeno vrijeme koristiti pristupni period u kojem će imati pristup svim svojim podacima. Nakon isteka pristupnog perioda, smatra se da je Korisnik otkazao pretplatu i neće više biti u mogućnosti pristupiti svojem profilu. Korisnički profil se može reaktivirati na zahtjev korisnika što se naplaćuje prema važećem cjeniku.
 • • Korisnik može u bilo kojem trenutku otkazati pretplatu pri čemu mora poslati pisanu obavijest na prodaja@raverus.com isključivo s e-mail adrese koja služi kao njegovo korisničko ime za pristup Aplikaciji. Korisniku za preostali period pokriven pretplatom neće izvršiti povrat novca, ali će mu biti omogućen rad u Aplikaciji sve do isteka perioda pretplate. Nakon isteka pretplatničkog perioda, Korisnik neće više biti u mogućnosti pristupiti svojem profilu.
Usluga čuvanja profila za sezonski tip poslovanja
U slučaju da Korisnik unaprijed zna da duže od 3 mjeseca neće aktivno koristiti profil (neće izdavati račune i ponude), svoj profil može staviti u mirovanje. U statusu mirovanja profila, korisnik će moći pristupati profilu te pregledavati i ispisivati izrađene račune i ponude, ali neće biti u mogućnosti izdavati nove ponude i račune. Kada korisniku opet zatreba funkcionalnost izdavanja ponuda i računa, uplatom odabranog plana pretplate funkcionalnost će ponovno biti omogućena. Ova usluga se naplaćuje prema važećem cjeniku.

Intelektualno vlasništvo
Fis Office je intelektualno vlasništvo tvrtke Raverus d.o.o. (Paška 4a, Zagreb, Hrvatska), uključujući, ali se ne ograničavajući na ime Aplikacije i na korisničko sučelje. Ni u kojem slučaju nije dopušteno kopirati, mijenjati, prilagođavati, reproducirati, distribuirati, dekompilirati ili rastavljati aplikaciju ili njene dijelove.

Modifikacije usluga, cijena i uvjeta korištenja
Raverus d.o.o. zadržava pravo promjene cijena, promjene i ukidanja popratnih usluga Aplikacije te promjene uvjeta korištenja bez posebnog obrazloženja i u bilo kojem trenutku.

Prijelazne odredbe
 • • Vaše korištenje Aplikacije, uključujući bilo koji sadržaj, informaciju ili funkcionalnost je pod uvjetom "kako jest" i "prema dostupnosti". Raverus će uložiti razumne napore da Aplikacija radi bez ikakvih zastoja, ali ne daje jamstava bilo koje vrste, bilo eksplicitno ili implicitno, uključujući, ali ne ograničavajući se na jamstva prikladnosti za određenu namjenu. Korisnik preuzima potpunu odgovornost za korištenje ove Aplikacije.
 • • Raverus ne daje nikakva jamstva u pogledu (i) korisnikove sposobnosti korištenja Aplikacije, (ii) korisnikova zadovoljstva s Aplikacijom.
 • • Korisnik je odgovoran za svu svoju hardversku, softversku i mrežnu opremu koja mu je potrebna za pristup Aplikaciji.
 • • Prihvaćanjem ovih Uvjeta korištenja, Korisnik prihvaća i bilo kakav oblik komunikacije s tvrtkom Raverus uključujući, ali se ne ograničavajući na e-mail obavijesti, komercijalne obavijesti, pozive na ankete i direktni kontakt.
 • • Raverus nije niti ne može biti odgovoran za bilo kakve izravne, neizravne, slučajne, posljedične ili druge štete koje proizlaze iz ili se odnose na bilo koji način korištenja Aplikacije.
 • • Bilo koji spor ili zahtjev, proizašao iz, ili koji je u vezi s ovim Uvjetima korištenja, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti je suda u Zagrebu i rješava se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske.
 • • Sva pitanja o Uvjetima korištenja mogu biti adresirana u pisanom obliku na info@raverus.com