Osnovne funkcionalnosti

Sastavljanje računa

Sve što vam treba za sastavljanje računa je: ime klijenta (nije obavezno), usluga ili više njih (proizvoljan upis ili odabir iz kataloga), iznos i način plaćanja. O svemu ostalom - izračun PDV-a, datum računa, broj računa, ZKI, JIR i ostale oznake - aplikacija brine sama.

Fiskalizacija računa

Fis Office, prema odabranom načinu plaćanja, sam vodi računa o tome koji se računi fiskaliziraju (gotovinski), a koji ne (transakcijski). Računi za gotovinske primitke se šalju u Poreznu upravu, dohvaća se JIR i automatski se ispisuje na račun.

Izdavanje računa

Za ispis računa se koristi vaš postojeći printer i obični uredski papir (A4 i A5 format). Izaberite svoj izgled računa u preko 50 ponuđenih izgleda i dodatno ga prilagodite svojim potrebama i željama - postavite logo, upišite broj računa za uplate, upišite dodatne napomene...

Besplatno se registrirajte i isprobajte Fis Office bez obveze.   Registrirajte se


Ostale funkcionalnosti

Sastavljanje ponuda

Fis Office podržava i izradu ponuda/predračuna u kojima svojim klijentima dajete potpunu i transparentnu informaciju o svojoj ponudi i podacima za uplatu. Ponude se, između ostalog, mogu izvesti u PDF i slati e-mailom.

Katalog
usluga

Kako ne biste morali na svakom računu iznova upisivati uslugu i cijenu usluge, unaprijed možete definirati svoj katalog usluga i pri izradi računa jednostavno odabirati usluge iz izbornika.

Lista
klijenata

Ukoliko želite na svojim računima izraziti ime klijenta, a imate klijente kojima često izdajete račune, sastavite si svoju listu klijenata i kod izrade računa samo kliknite na odabrano ime.